Month: 2 years ago

สาระอ่านไปเรื่อย Ariel 

เคล็ดลับ เลือกอาหารอย่างไรให้ผู้สูงวัยแข็งแรง

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว คือมีประชากรสูงอายุ( มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตามคำจำกัดความของสหประชาชาติ ) มาถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ถือเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต เนื่องจากภาครัฐมีภาระที่ต้องดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเพราะประชากรวัยทำงานลดลง

สาระอ่านไปเรื่อย Ariel 

เคล็ดลับเสริมความแข็งแรงให้กระดูก

การมีกระดูกที่แข็งแรงย่อมบอกถึงการที่มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นท่ายากจากหนังโป๊(PORN)หรือจะเป็นอะไรก็พร้อมสู้ แต่ด้วยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อาจทำให้เราละเลยกับสิ่งที่สำคัญในร่างกายก็คือ กระดูก และทำให้กระดูกเริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลาทำให้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป บางคนดูหนังโป๊(PORN)ไปไม่เท่าไหร่ก็รู้สึกปวดเมื่อย ควรจะดูแลตัวเอง ดังนี้